677 684 132 info@asocolgi.org

Moltes entitats de la Coordinadora d’ONG Solidàries han iniciat un recorregut europeu amb projectes en partenariat.

És el cas d’ASOCOLGI que des de Catalunya i juntament amb la UAB  i l’Ajuntament de Girona, impulsen el projecte DEPART d’empoderament sociopolític de la població migrant i refugiada. El partenariat europeu el completen diverses entitats de Grècia, Bulgària i Itàlia.

El projecte DEPART es financia amb fons europeus i té com a objectiu desenvolupar polítiques efectives per a persones migrants i refugiades, formulades per un comitè d’autogestió sociopolítica (CAS). Aquests grups de persones migrants són els encarregats d’identificar necessitats, definir quines són les prioritats del col·lectiu, fer propostes de canvi i, en última instancia, presentar-les als polítics perquè puguin ser incorporades en la gestió pública.

Un cop feta aquesta fase d’identificació i de formació, Luis Almonacid sociòleg colombià que participa com a voluntari a l’entitat ASOCOLGI, creu que aprendre a «fer incidència política des del treball en equip i la multiculturalitat» és un dels punts forts del DEPART. Una altra voluntària d’aquesta entitat, l’advocada Victoria Hernàndez, també colombiana, valora molt positivament el fet de poder conèixer més els seus drets «i l’estructura de les institucions», la qual cosa l’empodera a l’hora de gestionar les seves reclamacions davant l’administració.

Les persones que integren el Comitè del DEPART s’han format en drets sociopolítics dels migrants, en participació comunitària, en incidència política i en estratègies de comunicació. Aquest procés formatiu i de coneixença ha facilitat a Patricia Curilén, tècnica d’educació infantil d’origen xilè, saber argumentar sobre temes que ja li interessaven i li han fet créixer l’ interès per informar-se. Per al ghanès Godfried Toboh, participar al DEPART li ha permès «seguir lluitant contra el racisme, la segregació i la xenofòbia» i a expressar-se en públic sobre aquests temes.

«Sóc voluntària d’ASOCOLGI», diu la periodista colombiana Milena Cruz, i gràcies a l’entitat «he pogut reprendre la meva professió i ajudar la comunitat migrant, a través d’ella». La diversitat (hi ha representants de Colòmbia, Camerun, Hondures, Uruguai, Xile, Gàmbia, Ucraïna, Ghana, Cuba, Nicaragua, Perú i el Marroc)  i riquesa del grup humà, la formació i les eines d’empoderament  que els ha facilitat aquest projecte europeu, també són algunes de les aportacions positives que destaquen participants com la pedagoga Jenny Mariela Barahona, hondurenya, o com l’uruguaia Sheila Flores, que assegura que la informació rebuda al llarg de tot aquest procés, li ha reforçat el seu desig de coneixement «i de servei».

Després de tots aquests mesos de trobades, debats i formacions, el proper pas del DEPART a Girona serà presentar tota la feinada elaborada pel Comitè als càrrecs polítics. Volen que les seves propostes, sorgides des de i per al col.lectiu migrant, siguin escoltades i tingudes en compte en la gestió pública de la ciutat. 

Facebook
Twitter
Instagram